خبر های جدید از فیلم سفید برفی و عکس ها تقویم سپیده دم - شنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۰
خبر ها و مصاحبه های جدید - پنجشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۰
قسمت هایی از کتاب سپیده دم ... - شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۰
مصاحبه ی جدید کلان لاتز + کیووا گوردُن - پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰
♥تولد ادوارد کالن عزیز♥ - سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰
تولد الیزابت ریسر + چند تا خبر + نتیجه نظر سنجی - پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰
نتایج MTV و چند تا عکس و اولین تریلر سپیده دم + کات عروسی بلا و ادوارد و جندتا عکس از تریلر - دوشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۰
شمارش معکوس تریلر و چندتا خبر جدید - یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰
روز شماری تریلر + چندتا خبر - شنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۰
روز شماری تریلر + چندتا عکس از کریس + عکس نارنیا - جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰
خبر های جدید از تریلر سپیده دم (قسمت اول) - پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰
تولد نیکی رید + چندتا خبر + عکس نارنیا - پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰
تولد رابرت +خبر های جدید از کریس و دیگر کارکتر های فیلم+ 1عکساز بازیگران نارنیا - جمعه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۰
نارنیا - سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰
کریستن مدی+اشلی - شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰
عکس ها جدید سپیده دم - شنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۰
مصاحبه رابرت پتینسون + عروسی بلا وادوارد در کتاب - جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰
♥ برگشــــــــــــــتم! - جمعه دوم اردیبهشت ۱۳۹۰
♥ آپ مخصوصه مخصوص♥ تبریک نوروز♥ و قسمت های به یاد ماندنی سه حماسه♥ - شنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۹
♥ آخرین پست 1389♥ - سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹
گفتگوی رابرت(ادوارد) و کریستن(بلا) درباره ی کسوف + لگوی سپیده دم - پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۹
مقدمه ی کتاب سپیده دم - چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹
قالب جدید وبلاگ - یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹
مقدمه ی کتاب کسوف - یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹
عکس برای دوستای گلم+عکس های دیگه - پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹
قسمتی از کتاب زیبای خورشید نیمه شب - چهارشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۹
نتایج اسکار 2011 - دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹
مراسم اسکار 2011 - یکشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹
بازیگر نقش ناهوئل - یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹
قشنگ ترین عکس بلا و ادوارد و رنزمه - یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹
[عنوان ندارد] - شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹
معرفی وبسایت خوب - جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹
مطالب آینده - پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۸۹
اولین پست - چهارشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۹